Serafí indústria gràfica publicitària
La trajectòria de Serafí Indústria Gràfica és una història d’adaptació permanent a les noves exigències del mercat i a les millores tecnològiques. Al llarg de gairebé mig segle hem assistit amb regularitat a les fires internacionals del sector per tractar d’avançar-nos a les noves tendències en la comunicació impresa, hem anat renovant periòdicament el nostre parc de màquines d’impressió, i hem canviat d’emplaçament i ampliat les nostres instal·lacions en més d’una ocasió. Però hem mantingut sempre viu el nostre amor per la feina ben feta i per l’atenció personalitzada a cada client i a cada encàrrec. Aquestes són les principals fites del nostre recorregut:
Serafí indústria gràfica publicitària
1964
Serafí Gàzquez Mañas, actual president de la companyia, inicia l’activitat empresarial. El taller de Publicitària Serafí es troba al carrer Sant Marià de Terrassa. En aquesta època es treballa amb tipus mòbils de plom.
1976
Es compra la primera màquina d’impressió òfset, una Heidelberg GTO 46.
1981
La companyia es dota del primer ordinador de composició Compugraphic.
1984
L’empresa es trasllada a un local del carrer Josep Trueta per poder disposar de més espai, 800 m², i de millors condicions de treball, amb moll de càrrega i llum natural.
1988
S’adquireix el primer ordinador Apple Macintosh FX. Després d’anys de creixement continuat, l’empresa es converteix en societat anònima i passa a denominarse Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A.
1998
La segona generació de la família Gàzquez pren el relleu. Jaume, Serafí i Maite Gàzquez Moya, fills del fundador de la companyia, s’incorporen a càrrecs directius i de gestió.
1999
Serafí Indústria Gràfica és una de les primeres indústries del país a introduir la tecnologia CTP (computer to plate) o de creació directa de planxes a partir d’originals, sense necessitat de fotolits.
2002
S’adquireix una màquina òfset Heidelberg SM 74-4 amb sistema CIP-3 integrat, que permet integrar els processos de preimpressió i impressió, reduir els temps de producció i estandarditzar la qualitat del producte.
2004
S’afegeix una impressora òfset Heidelberg SM 52-4 amb sortida prolongada i assecat ràpid per infraroigs.
2005
Els processos de manipulació i acabats s’integren en el sistema informàtic de gestió. S’aconsegueix així una nova millora de la productivitat.
2006
Premi del Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya a la caixa display "Los originales del original" de Danone.
2007
Incorporació de la segona generació de CTP automatitzada, amb una capacitat de producció de 24 hores al dia.
2008
Premi del Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya als acabats especials del llibre de gran format "Torre Planetarium" de Panamà.
2n premi en la categoria de serveis dels Premis Innova a "El misterio de las miradas del Thyssen" del Museu Thyssen-Bornemisza i Pelikan.
2009
L’empresa es trasllada al Polígon Industrial Colom II, a una nau de 2.100 m², dels quals 1.650 estan dedicats a producció i 450 a oficines.
Incorporació d’una nova màquina Heidelberg destinada a la producció de productes d’alta qualitat i a la impressió sobre tot tipus de suports.
Es desemvolupa el nou sistema Cool·Print®, que permet treballar sobre materials i colors fins ara vedats a la impressió, a més de crear tot tipus de textures i d’incorporar aromes al suport imprès.
Serafí indústria gràfica publicitària
      Compartir