Serafí Serafí

Avís legal

Avís legal
i condicions generals d’ús

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de:

SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A., d’ara endavant SERAFÍ, amb domicili a Apol·lo, 107 Polígon Industrial Colom II 08228 Terrassa, amb CIF núm. A-58487893 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 9.136, Llibre 8.352 secció 2a, Foli 186, Full núm. 109.437, Inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica serafi@serafi.net, o al telèfon 937 801 529.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, inclòs el Reglament (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades, i hi queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que facin servir aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació integra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament.

L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o els seus serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i la configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i els continguts prestats; tot això, de forma unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SERAFÍ o de tercers als quals se’ls han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de SERAFÍ i/o del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés al nostre web; queda prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i dels continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de SERAFÍ.

Està absolutament prohibida la imitació, sigui total o parcial, del nostre portal.

 

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previs. Tot i això, SERAFÍ es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb indicacions fàcils per registrar-se.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, a aquestes Condicions Generals d’Ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis i dels continguts oferts en aquesta pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, els continguts i els serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que SERAFÍ queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

SERAFÍ es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin aquestes condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquests i en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i d’altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o la instal·lació de robots o de programari que alteri el funcionament normal del nostre web o, en definitiva, que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web; això inclou, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L’usuari s’obliga a mantenir SERAFÍ indemne per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, d’aquests fets.

SERAFÍ queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i les imatges publicades al seu portal; a més, no garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs web, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

SERAFÍ queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació pel que fa a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i amb el contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

D. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 31 de maig de 2010. Podem modificar-les en qualsevol moment; si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió en relació amb les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades que s’indiquen més amunt.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE SERAFÍ

SERAFÍ es compromet a fer els màxims esforços per complir en tot moment, en relació amb els tractaments de dades que faci, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades; actualment, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Núm. 679 /2016 i la LOPDGDD 3/2018 de 5 desembre del 2018.

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de SERAFÍ, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions que hi faci. SERAFÍ també assumeix el compromís de no demanar informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar mitjançant el nostre web.

Us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliteu determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de SERAFÍ, titular i responsable d’aquests. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al seu tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

 

ÚS DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas esteu obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

A la nostra pàgina web hi ha diverses eines que ens permeten recollir les vostres dades personals mitjançant la recepció de formularis o mitjançant correus electrònics en què els USUARIS ens sol·liciten qualsevol classe d’informació, aclariment o dubte, i fins i tot ens remeten el seu curriculum vitae o se subscriuen a la nostra newsletter. L’enviament per part dels USUARIS de les seves dades, sigui mitjançant formularis o correus electrònics, implica autoritzar SERAFÍ per tractar i incorporar aquestes dades als nostres fitxers o tractaments de dades corresponents, en cas que SERAFÍ ho consideri convenient, i perquè aquestes passin a estar regulades per les nostres polítiques de privadesa.

A continuació, SERAFÍ informa els USUARIS sobre els termes i les condicions en què SERAFÍ tractarà les seves dades de caràcter personal.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A. – NIF: A-58487893
Adreça postal: C/ Apol·lo núm. 107, Pol. Ind. Colom II, 08228 TERRASSA
Telèfon: 937 801 529