Serafí Serafí

Avís legal

Avís legal
i condicions generals d’ús

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de:

SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A., d’ara endavant SERAFÍ, amb domicili a Apol·lo, 107 Polígon Industrial Colom II 08228 Terrassa, amb CIF núm. A-58487893 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 9.136, Llibre 8.352 secció 2a, Foli 186, Full núm. 109.437, Inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica serafi@serafi.net, o al telèfon 937 801 529.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, inclòs el Reglament (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades, i hi queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que facin servir aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació integra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament.

L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o els seus serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i la configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i els continguts prestats; tot això, de forma unilateral i sense avís previ.

 

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SERAFÍ o de tercers als quals se’ls han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de SERAFÍ i/o del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés al nostre web; queda prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i dels continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de SERAFÍ.

Està absolutament prohibida la imitació, sigui total o parcial, del nostre portal.

 

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previs. Tot i això, SERAFÍ es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb indicacions fàcils per registrar-se.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, a aquestes Condicions Generals d’Ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis i dels continguts oferts en aquesta pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, els continguts i els serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que SERAFÍ queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

SERAFÍ es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin aquestes condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

 

C. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquests i en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i d’altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o la instal·lació de robots o de programari que alteri el funcionament normal del nostre web o, en definitiva, que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web; això inclou, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L’usuari s’obliga a mantenir SERAFÍ indemne per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, d’aquests fets.

SERAFÍ queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i les imatges publicades al seu portal; a més, no garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs web, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

SERAFÍ queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació pel que fa a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i amb el contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

D. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 31 de maig de 2010. Podem modificar-les en qualsevol moment; si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió en relació amb les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades que s’indiquen més amunt.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE SERAFÍ

SERAFÍ es compromet a fer els màxims esforços per complir en tot moment, en relació amb els tractaments de dades que faci, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades; actualment, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Núm. 679 /2016 i la LOPDGDD 3/2018 de 5 desembre del 2018.

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de SERAFÍ, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions que hi faci. SERAFÍ també assumeix el compromís de no demanar informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar mitjançant el nostre web.

Us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliteu determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de SERAFÍ, titular i responsable d’aquests. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al seu tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

 

ÚS DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas esteu obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

A la nostra pàgina web hi ha diverses eines que ens permeten recollir les vostres dades personals mitjançant la recepció de formularis o mitjançant correus electrònics en què els USUARIS ens sol·liciten qualsevol classe d’informació, aclariment o dubte, i fins i tot ens remeten el seu curriculum vitae o se subscriuen a la nostra newsletter. L’enviament per part dels USUARIS de les seves dades, sigui mitjançant formularis o correus electrònics, implica autoritzar SERAFÍ per tractar i incorporar aquestes dades als nostres fitxers o tractaments de dades corresponents, en cas que SERAFÍ ho consideri convenient, i perquè aquestes passin a estar regulades per les nostres polítiques de privadesa.

A continuació, SERAFÍ informa els USUARIS sobre els termes i les condicions en què SERAFÍ tractarà les seves dades de caràcter personal.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A. – NIF: A-58487893
Adreça postal: C/ Apol·lo núm. 107, Pol. Ind. Colom II, 08228 TERRASSA
Telèfon: 937 801 529

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES PERSONES QUE ES POSEN EN CONTACTE AMB NOSALTRES MITJANÇANT EL WEB

1- Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del web ens enviïn i, en els casos que sigui procedent, facilitar-los les ofertes dels serveis de SERAFÍ en què hagin manifestat interès.

SERAFÍ no prendrà decisions automatitzades basant-se en el seu perfil.

2- Legitimació: La base legal per tractar les dades que ens facilitin els usuaris del web és l’obtenció del seu consentiment, que ens és prestat en el moment en què els usuaris es posen en contacte amb nosaltres i ens remeten les dades.

3- Període de conservació: conservarem les dades de les persones que es posin en contacte amb nosaltres per fer una consulta durant el termini necessari per atendre aquesta consulta i mentre es facin accions i contactes comercials.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SUBSCRIPTORS A LA NEWSLETTER

1- Finalitat del tractament: Gestionar la subscripció i la remissió de la newsletter de SERAFÍ.

2- Legitimació: Consentiment de la persona interessada

La base legal per tractar les dades dels subscriptors a la newsletter és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter a l’hora d’enviar-nos el formulari de subscripció emplenat.

D’altra banda, la base legal perquè SERAFÍ pugui enviar newsletters als seus CLIENTS és la concurrència de l’interès legítim de SERAFÍ.

En qualsevol moment, els destinataris podran revocar el seu consentiment i donar-se de baixa del servei de recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic amb còpia del seu DNI a serafi@serafi.net tot indicant la paraula BAIXA a l’ASSUMPTE.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS I PROVEÏDORS

1- Finalitat del tractament: Gestionar la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables, fiscals i administratives de l’empresa i mantenir-los informats.

2- Legitimació: La base legal per tractar les dades dels clients i proveïdors és la subscripció de contractes de prestació de serveis i de compravenda de mercaderies.

La base legal per mantenir els nostres clients informats i remetre’ls la nostra newsletter és la concurrència de l’interès legítim de SERAFÍ; es poden donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a serafi@serafi.net

3- Període de conservació: Conservem les dades dels nostres clients mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir totes les obligacions legals, fiscals i de qualsevol mena derivades d’aquestes relacions contractuals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ
1- Finalitat del tractament: SERAFÍ tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades a la nostra base de dades de candidats per poder-se posar en contacte amb ells quan el seu perfil encaixi amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que SERAFÍ dugui a terme.

SERAFÍ no prendrà decisions automatitzades basant-se en el seu perfil.

2- Legitimació: La base legal per tractar les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l’acció positiva, a l’hora de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.

Període de conservació: SERAFÍ conservarà les dades dels candidats mentre dugui a terme processos de selecció d’ocupació per als quals aquesta candidatura sigui d’interès, mentre el candidat no ens sol·liciti la supressió o cancel·lació de les dades.

 

TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA

A les instal·lacions de SERAFÍ hi ha càmeres de videovigilància amb la finalitat de controlar l’accés i de dotar-les de seguretat. Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els destinataris de les imatges de videovigilància són la direcció de l’empresa i, si escau, les forces i els cossos de seguretat. Jutjats i tribunals.

El termini previst per a la supressió de les imatges de videovigilància és d’UN MES, llevat de comunicació a forces i cossos de seguretat o jutjats i tribunals.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS A XARXES SOCIALS

SERAFÍ és a les xarxes socials següents: Twitter i Instagram, i tracta les dades de les amistats a les xarxes socials amb la finalitat d’informar-los sobre els serveis de SERAFÍ per tal de captar clients nous i de fidelitzar els existents.

La legitimació per tractar les dades de les amistats a les xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir SERAFÍ.

 

DESTINATARIS ALS QUALS COMUNICAREM LES SEVES DADES

En general, els destinataris de les vostres dades seran el personal i la direcció de l’empresa.

També podrien tenir accés a les vostres dades les empreses que prestin serveis a SERAFÍ que, quan calgui, accediran a les dades en qualitat d’encarregats del tractament amb la finalitat de prestar els serveis que SERAFÍ els tingui contractats.

SERAFÍ us informa que les vostres dades seran tractades confidencialment i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. No cedim ni comuniquem a cap tercer les vostres dades, excepte quan hi hagi una obligació legal, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que SERAFÍ ha adoptat mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, evitar-ne així l’alteració, la pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització i conservació de les vostres dades

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

Considerem que, si no cancel·leu el tractament de les vostres dades personals, continueu interessat a seguir-hi incorporat fins que SERAFÍ ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

SERAFÍ no es fa responsable de la política de privadesa respecte de les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

SERAFÍ pot modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent; per això n’exigeix la lectura cada vegada que ens faciliteu les vostres dades mitjançant aquest web.

 

DRETS QUE US ASSISTEIXEN

Finalment, us informem que, si ho desitgeu, podeu exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les vostres dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, adreçant-vos per escrit a serafi@serafi.net tot adjuntant una còpia del DNI.