Serafí Serafí

less footprint,
more imprint

Serafí és compromís, i compromet tota la seva cadena industrial a la ferma voluntat i determinació de deixar menys petjada, però més empremta.  Dit d’una altra manera: tota la producció parteix de la reducció al mínim de la nostra petjada ambiental i de les emissions de CO². Una voluntat i un compromís convertits en fets: el 33% del nostre consum elèctric prové, des de començaments del setembre de 2021, de la planta d’Energia Solar Fotovoltaica ubicada a les nostres instal·lacions de Terrassa.

Serafí Serafí
Serafí Serafí
Serafí Serafí

Aquest compromís amb el medi ambient se suma a les millores que hem anat implantant en la darrera dècada, com la utilització de substrats sostenibles provinents de boscos controlats, el reciclatge de tots els materials generats en els nostres processos productius, així com els implementats en els darrers anys:

serafí coolprint® system

Sistema d'impressió sostenible que fa servir tintes respectuoses amb el medi ambient i permet produir materials impresos reciclables i compostables.

serafí coolprint® system

Sistema d'impressió sostenible que fa servir tintes respectuoses amb el medi ambient i permet produir materials impresos reciclables i compostables.

Serafí Serafí
ús de substrats sostenibles i certificats

Des de l'any 2011 comptem amb les Certificacions FSC®-C108554 i PEFC™ (SGS-PEFC/COC-1411) que garanteixen la cadena de custòdia de substrats provinents de boscos controlats.
Tant FSC® com PEFC™ treballen per protegir els nostres boscos i assegurar una sostenibilitat forestal amb perspectiva local que generi beneficis col·lectius.

ús de substrats sostenibles i certificats

Des de l'any 2011 comptem amb les Certificacions FSC®-C108554 i PEFC™ (SGS-PEFC/COC-1411) que garanteixen la cadena de custòdia de substrats provinents de boscos controlats.
Tant FSC® com PEFC™ treballen per protegir els nostres boscos i assegurar una sostenibilitat forestal amb perspectiva local que generi beneficis col·lectius.

Serafí Serafí
impressió tradicional òfset sostenible

Emprem planxes d’impressió d’alumini reciclable que no necessiten revelat químic, perquè són més respectuoses amb el medi ambient i, alhora, redueixen el 100% del consum d’aigua.

impressió tradicional òfset sostenible

Emprem planxes d’impressió d’alumini reciclable que no necessiten revelat químic, perquè són més respectuoses amb el medi ambient i, alhora, redueixen el 100% del consum d’aigua.

Serafí Serafí
impressió offset digital sostenible

Les nostres premses compten amb la certificació d’emissions “CO² Neutral”. Aquest sistema d’impressió redueix la quantitat de material sobrant, evitant el material sobrant i la sobreacumulació d’estoc.

impressió offset digital sostenible

Les nostres premses compten amb la certificació d’emissions “CO² Neutral”. Aquest sistema d’impressió redueix la quantitat de material sobrant, evitant el material sobrant i la sobreacumulació d’estoc.

Serafí Serafí