Serafí Serafí

Política de Qualitat

Política de Qualitat i Seguretat Alimentaria

MS-01. Revisió 00. Data 19.02.2024

Serafi Indústria Gràfica Publicitària, S.A. (d’ara endavant, Serafi), som una empresa familiar fundada el 1964 i estem compromesos amb la responsabilitat mediambiental, la sostenibilitat i la responsabilitat ètica. L’objectiu de la present Política consisteix a definir les pautes d’actuació en matèria de qualitat de Serafi, amb la finalitat d’assolir, mitjançant els nostres productes, la plena satisfacció dels nostres clients. Aquesta Política és aplicable a Serafi, així com a tots els empleats i membres de l’òrgan de direcció. A Serafi donem compliment als seguents principis generals d’actuació:

  • Ens adaptem als canvis normatius i complem amb la legislació que ens és aplicable.
  • Garantim la qualitat i seguretat dels nostres productes.
  • Proporcionem una atenció personalitzada als nostres clients, atenent les seves necessitats i mantenint un contacte continu.
  • Resolem de manera eficaç qualsevol inconvenient manifestat per un client.
  • Disposem d’un equip professional i competent, dotat dels mitjans i els coneixements necessaris.
  • Disposem d’una tecnologia acord amb les activitats productives que realitzem que fomenta la innovació i la generació de valor afegit als nostres productes.
  • Mantenim unes instal·lacions segures i adequades, a més revisem la idoneïtat dels processos interns periòdicament.
  • Complim l’estàndard FSC (Forest Stewardship Council) FSC–STD-40-004 de certificació de la cadena de custòdia.
  • Revisem contínuament els objectius de qualitat, amb la finalitat d’assegurar que són conformes amb els valors de Serafi i amb les exigències de les parts interessades.

A més a més, a Serafi estem compromesos amb protegir el mediambient i el nostre entorn. Per això, complem amb la normativa legal vigent, adoptem mesures destinades a prevenir la contaminació, els recursos naturals de manera eficient com la utilització d’energia solar fotovoltaica, i, en cas de ser possible, utilitzem recursos reciclats.

La direcció de Serafi es compromet a difondre la present Política de Qualitat i garantir que sigui compresa i assumida per tots els empleats.

Aquesta política ha estat aprovada per la direcció de Serafi, la qual, en aras d’assegurar la millora contínua dels nostres productes, revisarà anualment el contingut i podrà actualitzar-la, amb efectes immediats després de la seva publicació.

Terrassa, 19 de febrer de 2024.

Jaume Gázquez Moya
Director general